Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB ,,Ivabaltė‘‘ pagrindinis veiklos tikslas - vykdyti žemės ūkio technikos pardavimus, atlikti techninės priežiūros ir serviso, transporto paslaugas.

Saugi darbinė aplinka yra neatsiejama nuo mūsų pagrindinės veiklos, todėl vienas iš svarbiausių įmonės tikslų -  sukurti  saugią ir sveiką darbinę aplinką bei siekti sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę, darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis.

Norėdami įgyvendinti šį tikslą, laikomės esminių darbuotojų saugos ir sveikatos (DDS) vadybos principų ir įsipareigojame:

  • laikytis įmonei taikomų DSS norminių teisinių reikalavimų;
  • užtikrinti profesinės rizikos valdymą įmonėje, pagrindinį dėmesį skiriant prevencijai;
  • užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų kompetentingi, nustatyta tvarka būtų instruktuojami bei mokomi;
  • įdiegti bei nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal standarto LST 1977:2008 ( BSI   OHSAS 18001:2007 ) reikalavimus;
  • vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos monitoringą;
  • vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos prevencijos principais;
  • bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.

Susisiekite su mumis

Stoties g. 23,
LT - 42164 Rokiškis

Tel. (8 - 458) 32676
Faks. (8 - 458) 71560
El. paštas: ivabalte@ivabalte.lt

Vandžiogalos g. 30,
Saviečių k., Pelėdnagių sen.,
LT - 58151 Kėdainių r. sav.

Tel. (8 - 347) 20000
Faks. 8 347 20002
El. paštas: kedainiai@ivabalte.lt

Finansiniai partneriai

Įgalioti atstovai